Orthopedische revalidatie volgens de 4xT Methode

De 4xT methode is een test en behandel ‘algortime’ bestaande uit: Test, Tape, Trigger & Train.
Deze methode maakt gebruik van bestaande en nieuwe behandeltechnieken waardoor meer gewrichtsklachten behandelbaar zijn en operatie in sommige gevallen niet meer nodig is.
De behandeling volgens deze methode is gericht op het insturen van het meest optimale bewegingspatroon van een gewricht.

De behandeling

De 4xT methode gaat uit van het insturen van het aangedane gewricht op een andere manier dan de “reguliere” fysiotherapeutische behandeling.
Meestal wordt hierbij het gewricht ingestuurd tijdens de beweging zodat er gelijk resultaat zichtbaar is.
Bij de 4xT methode wordt behandeld via een protocol en bent u zelf voornamelijk in beweging en geeft u aan wanneer de beweging voor u beter verloopt.
Vaak is deze werkwijze effectiever om beperkingen te verminderen of op te heffen, bewegingen soepeler te laten verlopen of juist minder pijnlijk.

Naast het mobiliseren/insturen van het betreffende gewricht en omliggende gebied zullen er ook specifieke oefeningen worden gedaan in de behandelkamer of in de oefenzaal.
Daarnaast krijgt u adviezen en/of oefeningen mee voor thuis.

De meest voorkomende symptomen bij orthopedische klachten zijn:

  • Pijn
  • Crepitaties: een krakend geluid bij het bewegen
  • Afname van de bewegingsuitslag
  • Afname van kracht
  • Coördinatieproblemen: problemen in het aansturen van het gewricht.
  • Functieverlies

Voor deze behandeling kunt u contact opnemen met Gerdine van der Wey

0515 – 42 38 36

Fysiotherapiepraktijk
Doevendans, Volkers en van der Wey

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK