(Gratis) oefen-app voor nazorg Covid-19

Het KNGF heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een gratis app met oefeningen voor de eerste lijn voor patiënten die Covid-19 hebben doorgemaakt, genaamd de Corona Herstelapp. Net als de bestaande aanbieders maken de oefeningen in de app, die de fysiotherapeut selecteert, deel uit van de behandeling. De Corona Herstelapp biedt patiënten de mogelijkheid de voor hen geselecteerde oefeningen thuis uit te voeren, waarbij men via video-instructies in de app uitleg krijgt over de uitvoering van de oefeningen.

Een grote groep Nederlanders is inmiddels besmet geraakt met het corona (COVID-19) virus of raakt mogelijk in de toekomst besmet. Bij veel mensen gaat de besmetting ongemerkt voorbij of slechts gepaard met lichte klachten. Er is echter ook een groep patiënten die herstelt van een infectie met een ernstiger verloop. Zij hebben baat bij een revalidatietraject. Een revalidatietraject kan, afhankelijk van de ernst van de aanvangssituatie, in een revalidatiecentrum worden gevolgd of worden begeleid door onder meer de eerstelijns fysiotherapie. Het revalidatietraject richt zich op het bevorderen van ADL, spierkracht en balans, uithoudingsvermogen en ontspanning. Indien er een indicatie voor is, kan therapie zich ook richten op het bevorderen van de ademhaling. Om patiënten thuis meer hulp te bieden is het gebruik van eHealth een goede oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een app.

De Corona Herstelapp is onderdeel van een onderzoek naar het herstel van patiënten na corona-besmetting in Nederland die revalideren binnen de eerstelijns fysiotherapie. Patiënten die de app gebruiken krijgen de vraag of ze mee willen doen aan het onderzoek. Middels het invullen van een drietal vragenlijsten iedere vier weken wordt hun voortgang gemonitord. Ook wordt het gebruik van de Corona Herstelapp in kaart gebracht en wordt onderzocht of er een verband is tussen het gebruik van de app en het herstel.

Ook zonder deelname aan het onderzoek kunnen fysiotherapeuten en patiënten deze app gebruiken.  Alle eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland kunnen de app gratis gebruiken. Patiënten kunnen de app downloaden op het advies en onder begeleiding van hun fysiotherapeut.

De Corona Herstelapp is ontwikkeld door Telerevalidatie.nl, een online patiëntenportaal gericht op ondersteuning van de revalidatiezorg. Na het ontstaan van de corona crisis heeft Telerevalidatie.nl, in samenwerking met Roessingh Research and Development (RRD), het KNGF en enkele ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland, een corona module opgesteld.

Het corona herstel onderzoek wordt uitgevoerd door Roessingh Research and Development en Telerevalidatie.nl, waarbij RRD verantwoordelijk is voor de evaluatie van het gebruik en effect van de Corona Herstelapp. De Corona Herstelapp is te verkrijgen via de volgende link: https://www.telerevalidatie.nl/coronaherstel/

Bron KNGF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *