De Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde volgens Cyriax (NAOG) is een nascholingsinstituut voor artsen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Cyriax (Orthopedische Geneeskunde) is een diagnostisch systeem dat is ontwikkeld door de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax (1904-1985).

James Cyriax ontwikkelde een geheel nieuwe wijze voor het onderzoeken van het bewegingsapparaat, waarmee zeer nauwkeurig diverse orthopedische, neurologische en reumatologische aandoeningen kunnen worden vastgesteld. Deze geheel nieuwe denkwijze bleek uiteindelijk de basis te worden voor de huidige klinische diagnostiek. Deze methodiek houdt in: “Het onderzoeken en behandelen van aandoeningen die in principe niet voor operatieve behandeling in aanmerking komen.”

Kenmerkend voor de orthopedische geneeskunde is het klinisch onderzoek dat iedere keer consequent op dezelfde manier wordt uitgevoerd, waardoor een heldere diagnose wordt verkregen.
De therapeut kan hierdoor veel adequater een therapieplan opstellen en uitvoeren.
Van belang bij dit onderzoek is een zeer goede kennis van functionele en topografische anatomie.

De NAOG blijft de basis van Cyriax actualiseren en uitbreiden door o.a. de (internationale) literatuur en onderzoeksprojecten kritisch te volgen.

0515 – 42 38 36

Fysiosneek

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK

Fysiotherapiepraktijk
Schuil, Doevendans en van der Wey.