Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een paramedisch beroep wat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.
Fysiotherapie is een beschermd beroep; dit houdt in dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de 4-jarige gelijknamige HBO–studie succesvol heeft afgerond. Daarnaast is een BIG-registratie verplicht.

Patiënten met klachten met betrekking tot hun steun- en/of bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende vormen van therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren. Ook pijn reductie kan een doel van de behandeling zijn.
Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals bijvoorbeeld: oefentherapie, massagetherapie, dry needling of manuele therapie.
Uw fysiotherapeut bespreekt graag de verschillende behandelvormen met u.

Wat doet de fysiotherapeut?

Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut worden u vragen gesteld over (de aard van) uw klachten.
Tijdens dit eerste bezoek ondergaat u ook een lichamelijk onderzoek en wordt samen met u een behandelplan opgesteld en duidelijke doelen geformuleerd.
Bij uw tweede bezoek wordt het plan met u besproken en kunt u zelf, samen met uw fysiotherapeut, bijstellingen doen waar nodig.  Wel is het zo dat U als patiënt zelf  verantwoordelijk bent voor uw eigen genezing. Uw fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Doel van de behandelingen

Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn:

  • Het verbeteren van het functioneren van (deel) gebieden van het lichaam.
  • Het leren optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening.
  • Vermindering van pijn of overbelasting.
  • Het verbeteren van uw algehele conditie.

0515 – 42 38 36

Fysiotherapiepraktijk
Doevendans en van der Wey

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK