Wat is de PREM?

De afkorting PREM staat voor Patient Reported Experience Measure en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en te rapporteren.
De PREM vervangt de CQ-Index.

Wat is de bedoeling hiervan?

De PREM Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van u als patiënt.

De vragenlijst heeft tot doel om de kwaliteit binnen de fysiotherapiepraktijk en van de aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten in kaart te brengen.
Zo krijgen wij goed inzichtelijk op welke punten we goed scoren en waar nog verbetering nodig is.

Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt minder dan 5 minuten.

Hoe werkt het?

Door middel van een email krijgt u een uitnodiging om de vragenlijst geheel anoniem via internet in te vullen.
Mocht u hier niet aan mee willen doen dan kunt u dat altijd aangeven bij uw fysiotherapeut.

0515 – 42 38 36

Fysiotherapiepraktijk
Doevendans, Volkers en van der Wey

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK