Wat is de CQ Index?

De afkorting CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en te rapporteren.
De CQ-Index is ontwikkeld en gevalideerd door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ)

Wat is de bedoeling hiervan?

De CQ-index Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van u als patiënt.
De vragenlijst wordt gebruikt om de kwaliteit binnen de fysiotherapiepraktijk en van de aan de praktijk verbonden fysiotherapeuten in kaart te brengen.
Zo krijgen wij goed inzichtelijk op welke punten we goed scoren en waar nog verbetering nodig is.

In deze vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaringen met de praktijk en de ervaringen met uw fysiotherapeut.
Daarnaast vragen wij ook naar een algemeen oordeel over fysiotherapie, en een aantal andere kenmerken.
De vragenlijst is bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Hoe werkt het?

Door middel van een email krijgt u een uitnodiging om de vragenlijst geheel anoniem via internet in te vullen.
Mocht u hier niet aan mee willen doen dan kunt u dat altijd aangeven bij uw fysiotherapeut.

0515 – 42 38 36

Fysiosneek

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK

Fysiotherapiepraktijk
Schuil, Doevendans en van der Wey.