Manueel Therapie Marsman ook wel : MTM, is een manueel therapie die door de groep Marsman, Leferink, en Gelevert is ontwikkeld.

Marsman had met harde manipulaties gewerkt maar was tot de ontdekking gekomen dat men met zachte manipulaties c.q. mobilisaties hetzelfde of nog beter resultaat kon worden bereikt.
De drie raakten geboeid door hun nieuwe methode van diagnose stellen en behandelen en streefden naar een integratie met de fysiotherapie.

Wat kunt u verwachten bij een MTM behandeling

De MTM is een specifieke onderzoek-en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van met name de wervelkolom.

De behandeling bestaat uit:

  1. Bewegingsonderzoek
  2. Manuele driedimensionale mobilisatietechnieken
  3. Specifieke oefentherapie
  4. Beoordelen van het resultaat
  5. Training van de conditie

0515 – 42 38 36

Fysiotherapiepraktijk
Doevendans, Volkers en van der Wey

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK