Tarieven

Zitting fysiotherapie € 40,00
Screening, intake en onderzoek€ 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Toeslag aan huis€ 20,25

Bent u niet of onvoldoende verzekerd of heeft de desbetreffende behandelaar geen contract met de zorgverzekeraar dan zijn wij genoodzaakt bovenstaande tarieven bij u in rekening te brengen.

Bij verhindering moet de afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

0515 – 42 38 36

Fysiotherapiepraktijk
Doevendans en van der Wey

Harmen Sytstrastraat 6a
8602 TM SNEEK

De betaling

Zolang uw aansprakelijkheid voor fysiotherapie gedekt is door uw verzekering zult u in de meeste gevallen géén factuur meer ontvangen. De declaraties worden tegenwoordig bijna allemaal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en deze betalen direct aan ons uit. In die gevallen, waarbij de verzekeraar dit nog niet wenst, ontvangt u van ons een factuur en dient u deze zelf in te sturen om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

In de regel vergoeden ziektekostenverzekeraars de diensten uit de aanvullende verzekering.

Alle fysiotherapeuten hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Vergoedingen zorgverzekering

De BASIS verzekering

In de basisverzekering is opgenomen:
Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet chronische aandoeningen: 9 behandelingen met extra 9.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige dekking.
Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *, vanaf de 20e behandeling volledige dekking.

* een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst “chronische indicaties.”
Opmerking: Als u lijdt aan chronische klachten betekent dit niet automatisch dat u ook in aanmerking komt voor volledige vergoeding. Vraag dit goed na bij uw huisarts of fysiotherapeut.

De AANVULLENDE verzekering

De aanvullende verzekering kent vele varianten. Iedere zorgverzekeraar biedt er wel twee of meer aan. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, onder verschillende voorwaarden, fysiotherapie opgenomen in hun aanvullende verzekeringspolissen. Hierdoor blijft fysiotherapie toegankelijk voor de meeste patiënten, onder voorwaarde dat u zich wel aanvullend verzekerd heeft. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, verschilt echter per verzekeraar en hangt af van het soort polis.

Wij raden u aan goed te kijken naar de inhoud van de pakketten en de prijs-kwaliteit-verhouding op de juiste waarde in te schatten.

Wat zijn de spelregels?
Ieder jaar kunt u in de maanden november en december veranderen van zorgverzekeraar. U kiest de beste verzekering die bij u hoort en past bij uw mogelijkheden.

Wij checken bij inschrijving altijd, via een elektronisch controlesysteem, hoe u verzekerd bent.
Als bij controle blijkt dat dit afwijkt van datgene wat u ons heeft gemeld, delen wij u dit mee en zullen wij afspraken maken over de betaling van de declaratie.
Indien u aanvullend verzekerd bent, heeft u in de meeste gevallen recht op vergoeding van een van tevoren door uw verzekeraar vastgesteld aantal behandelingen per jaar.
Als het aantal behandelingen, dat toegestaan is door de verzekeraar via de polisvoorwaarden, wordt overschreden, worden deze bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen aanspraken op fysiotherapie. Om misverstanden te voorkomen over nabetalingen raden wij u aan hier vooraf duidelijke afspraken over te maken met uw behandelend fysiotherapeut.

Wij werken onder andere met de volgende verzekeraars